primix menger vraagIn dit nieuwsitem wordt het werkingsprincipe van de statische menger aan de hand van een aantal illustratieve voorbeelden uitgelegd. Weet u nog weinig van statische mengers en wilt u een beter beeld krijgen van de werking, toepassingsmogelijkheden en voordelen, dan is dit zeker een leuk artikel om te lezen.

 

Lees meer: Hoe werkt een statische menger?

Primix ISO9001:2015Is een overgang naar ISO9001:2015 vanzelfsprekend? Voor PRIMIX zeker. Onlangs heeft PRIMIX het transitieproces doorlopen voor de overgang van ISO9001:2008 naar ISO9001:2015. Daarbij is haar Europese PED 2014/68/EU Module H1 certificering, voor de fabricage en toepassing van drukcomponenten, ook vernieuwd.

 

Lees meer: ISO9001:2015 vanzelfsprekend?

Industriële gasmengstations voor het mengen van grote hoeveelheden gassenTLT (India) als onderdeel van de TLT integreert in haar installaties specialistische Primix statische mengers voor toepassing in de staalindustrie, waarbij hoogovengassen in grote hoeveelheden zeer homogeen en uiterst gecontroleerd gemengd worden. De installaties maken een snelle overschakeling tussen verschillende mengsamenstellingen mogelijk, wat in veel fabrieken een vereiste is.

 

Lees meer: TLT en PRIMIX - specialistische statische mengers voor de staalindustrie

static mixer leaflet esVanwege een sterk toenemende vraag naar de Primix statische mengers vanuit o.a. Midden en Zuid Amerika heeft Primix met ingang van april 2018 de website uitgebreid met de Spaanse taal. Hiermee wordt de informatieverstrekking over de producten in deze gebieden vereenvoudigd.

 

Lees meer: Productinformatie PRIMIX nu ook in het Spaans