Industriële gasmengstations voor het mengen van grote hoeveelheden gassenTLT (India) als onderdeel van de TLT integreert in haar installaties specialistische Primix statische mengers voor toepassing in de staalindustrie, waarbij hoogovengassen in grote hoeveelheden zeer homogeen en uiterst gecontroleerd gemengd worden. De installaties maken een snelle overschakeling tussen verschillende mengsamenstellingen mogelijk, wat in veel fabrieken een vereiste is.

 

TLT specialist in gasmengstations

TLT Engineering India Pvt. Ltd. is gespecialiseerd in industriële gasmengstations voor het mengen van grote hoeveelheden gassen. Deze menging vindt plaats om gassen op de gewenste calorische waarde te brengen, dit met minimaal drukverlies en maximale homogeniteit. Hierbij wordt de geconditioneerde gasstroom toegeleverd aan stroomafwaarts gekoppelde fabrieken.

 

Succesvolle mengtechnologie voor o.a. hoogovengas

Veel opdrachtgevers, met name in de staalindustrie, geven er de voorkeur aan meerdere mengmogelijkheden in dezelfde fabriek te kunnen hanteren, waarbij er snel omgeschakeld kan worden van de ene naar de andere mix. TLT heeft in nauwe samenwerking met Primix, een succesvolle mengtechnologie ontwikkeld waarin een Sparger en een statische menger worden gecombineerd. Hiermee kunnen grote hoeveelheden gassen uiterst gecontroleerd gemengd worden en is het zelfs mogelijk om kleinere hoeveelheden hoog CV-waardegas te doseren in een groter volume van laag CV-gas. Het maximale volume dat er tot nu toe is afgehandeld, is 90.000 NM3 /uur gemengd gas, wat een vereiste gasstroom was voor een staalfabriek.

 

Inmiddels zijn er een vijftal installaties aan de staalindustrie geleverd welke succesvol in bedrijf zijn. De geleverde installaties kunnen, binnen de processen, voor meerdere soorten gasmenging worden ingezet, zoals de menging van:

 

1. Hoogovengas en cokesovengas

2. Alternatief hoogovengas & CBM gas (Coal Bed Methane), door over te schakelen

3. Alternatief hoogovengas & propaan of LPG, door over te schakelen

 

Primix statische mengers voor toepassing in de staalindustrie

Meer informatie

De foto’s in dit artikel tonen een reeds geruime tijd in gebruik zijnde en operationeel bewezen gasmengstation binnen een SAIL-DSP-project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TLT of Primix.