PRIMIX statische mengers kunnen worden toegepast voor de menging en het verdunnen van diverse chemicaliën, zoals ammonia en natronloog. Ook het inmengen van ammoniak in water onder vorming van aanzienlijke warmte-effecten is mogelijk met de statische menger. Daarnaast worden met een statische menger vaak concentraties, pH en Redox, ingesteld. Aan de uittrede van de menger wordt in-line de concentratie gemeten, waarna aan de ingang door een regelaar wordt gedoseerd.

 

Algemene toepassingen van de statische mengers en warmtewisselaars zijn:

 • Reactoren
 • Hydrogenators
 • Warmteoverdracht processen
 • Kristallisator
 • Multi-Stage processen
 • Draft Tubes
 • Pilot plants / onderzoekscentra (R&D)

 

Statische menger warmtewisselaar voor chemische processenStatische menger warmtewisselaar voor chemische processen

Binnen dit toepassingsgebied zijn parameters als drukval, verblijftijd, plug-flow, corrosie en warmteoverdracht veelal van belang. In het op basis van empirische gegevens opgestelde dimensioneringsprogramma zijn al deze parameters variabel. In het ontwerpvoorstel van PRIMIX wordt een overzicht van deze parameters in de vorm van datasheets meegeleverd, zodat de klant inzicht heeft welke keuzen gemaakt kunnen worden.

 

 

Voordelen van de PRIMIX statische menger / buismenger

 • Chemicaliën besparing
 • Lager energieverbruik
 • Geen bewegende onderdelen
 • Onderhoudsvrijstatische menger en Atex
 • ATEX
 • Geen directe aandrijving benodigd
 • Geen extra tanks
 • Eenvoudige installatie
 • Weinig ruimte nodig
 • Volledig gesloten pijpsysteem
 • Optioneel met injectoren uit te voeren
 • Optionele mantel voor warmteoverdracht
 • Wereldwijde ondersteuning

 

Toepassingsgebieden statische mengers voor chemische processen

 • Chemicaliën – vloeistof menging en verdunning
 • Buisreactors
 • Mengen van gasstromen
 • Verdamping
 • Absorptie en dispersie om massaoverdracht te verkrijgen
 • Gas - vloeistof contacting
 • Verdunnen met water gecontroleerd op dichtheidsmeting
 • pH correctie door toevoeging van loog of zuur
 • Inmengen van een katalysator voor de start van een reactie
 • Inmengen van een de-activator zodat een reactie stopt
 • Extraheren van een component uit een vloeistof of een gas
 • Oplossen van een gas in vloeistof
 • Inmengen ammoniakgas in afgas voor DeNOx katalysatorbed
 • Inmengen ammoniakgas in hete lucht voor productie van salpeterzuur
 • H2SO4 verdunning
 • Statische menger voor hot mills
 • Goede beheersing van exotherme of endotherme processen

 

Mengers voor explosiegevaarlijke processen - ATEX

De PRIMIX statische mengers kunnen optioneel worden uitgevoerd met een ATEX certificering. De “Ex II 2DG” classificering betekent in de praktijk dat de PRIMIX mengers overal gebruikt kunnen worden, uitgezonderd zijn de toepassingen in mijnschachten. Wij houden rekening met alle mogelijke gevaarlijke situaties en treffen voorzieningen om deze te voorkomen; er wordt een HAZOP opgesteld en u ontvangt een uitgebreide handleiding die ervoor zorgt dat u optimaal geïnformeerd bent over de do’s en don’ts van dit product. Tot slot ontvangt u het ATEX certificaat.

 

Case study data sheets: