Statische menger research & development

Statische menger en innovatie

Innovatie vinden wij bij PRIMIX een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. PRIMIX heeft samenwerkingsverbanden met de TU-Delft en TU-Eindhoven en diverse contacten met gerenommeerde wetenschappers binnen de stromingsleer. Op vraagstukken die teruggaan tot de basisprincipes van stromingsprofielen kan een antwoord en oplossing gevonden worden. Er is kennis van innovatieve methodes om de stromingsprofielen, die ontstaan door gebruik van diverse soorten mengelementen, daadwerkelijk zichtbaar te maken. De testresultaten van deze meetmethodes geven inzicht in de werkelijkheid en zijn veel betrouwbaarder dan CFD technieken. De gedetailleerdheid die praktijkmetingen opleveren zijn bijzonder hoog; CFD kan dat slechts benaderen doordat de hoeveelheid data die nodig zou zijn om een vergelijkbaar beeld te genereren enorm is met tot gevolg hoge belastingen van computersystemen. De noodzakelijke beperking hiervan geeft een minder goed inzicht. De visie van PRIMIX is dat, in geval van complexe stromingsvraagstukken, wij de klant een R&D samenwerking kunnen aanbieden en op basis van consultancy wetenschappelijk onderzoek laten verrichten.

Voorbeeld van onderzoek statische mengers - verfindustrie

De ambachtelijke industrie, bijvoorbeeld de verfindustrie, is veelal gestoeld op semi-batch processen waarbij wordt gewerkt met open vaten die geroerd worden door grote roerwerken. Uit kostenoverwegingen, veelal geïnitieerd door milieuverbeterende maatregelen, is het vaak noodzakelijk dure dampafzuig- en verwerkingsinstallaties te installeren. De overstap van dit type proces naar een continu proces kan dan aantrekkelijk worden omdat dit de kosten sterk kan drukken door de toepassing van relatief kleine apparatuur. Dit soort overstappen zijn veelal lastig omdat de exacte werking van het proces niet in alle details bekend zijn.

 

Onderzoek is dan nodig om de parameters die de kwaliteit van het eindproduct bepalen goed vast te leggen. Als dit eenmaal bekend is, zal de overstap naar continu-processing zeer goed mogelijk zijn. Daar waar mengen een rol speelt, is een statische menger zinvol om in te zetten. Voordelen van de statische menger zijn de afwezigheid van bewegende delen en asafdichtingen, zeer weinig onderhoud, geen lekkages, een voorspelbare homogeniteit, de lage investering en de mogelijkheid tot eenvoudig opschalen. De verwachting is, en dat gebeurt eigenlijk al tijden, dat vele industrieën uiteindelijk deze overstap gaan maken.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Contact opnemen Offerte aanvragen