Statische menger warmtewisselaar o.a. geschikt voor uitdagende media

Daar waar een standaard pijpenwarmtewisselaar en platenwarmtewisselaar niet meer afdoende werkt, komt de warmtewisselaar met spiraalvormige elementen in beeld. Strekken en omvouwen van de vloeistoflagen heeft een positief effect op de warmteoverdracht.

  

Enkele typische toepassingen voor specifieke industrieën

 

Warmtewisselaar voor viskeuze vloeistoffen Warmtewisselaar voor viskeuze vloeistoffen zoals polymeren

  • Koelen polymeer tot constante temperatuur in toevoer PET spinnerij
  • Koelen van hete smelt
  • Verwarmen
  • Polymeer warmtewisselaar voor spinnerij

 

Warmtewisselaar voor voedingsmiddelen

 

Warmtewisselaar isolerende mantelWarmtewisselaar voorzien van isolerende mantel

De warmtewisselaars zijn optioneel leverbaar met een isolerende mantel.

 

Zowel in de chemische als de voedingsmiddelenindustrie is het opwarmen en/of afkoelen van vloeistoffen in een continu proces een veel voorkomende operatie.

 

De statische menger warmtewisselaar

Het bedrijfszekere alternatief voor een platenwarmtewisselaar, geschraapte warmtewisselaar, buizenwarmtewisselaar of spiraalvormige buizenwarmtewisselaar

 

De volgende typen stationaire warmtewisselaars zijn te onderscheiden:

 

viscositeit en een statische menger warmtewisselaarInzetbaarheid warmtewisselaars; werkdruk, procestemperatuur en viscositeit

De inzetbaarheid van elk type warmtewisselaar wordt in grote lijnen bepaald door de toegepaste werkdruk, de procestemperatuur en de daarbij behorende viscositeit van het procesmedium. De gewenste capaciteit wordt bereikt door een zekere bouwgrootte te kiezen of door meerdere warmtewisselaars parallel te schakelen.

 

De hierboven genoemde warmtewisselaartypen zijn in volgorde van toenemende inzetbaarheid geplaatst, waarbij de warmtewisselaar met statische mengelementen het breedst inzetbaar is.

 

Is voor viskeuze media een statische menger warmtewisselaar beter dan platenwarmtewisselaar?

In toepassingen waarbij het gaat om thermische behandeling van viskeuze procesmedia en processen waar bijvoorbeeld zetmeel ontsloten worden, is het gewenst dat gekozen wordt voor een systeem met een bredere toepasbaarheid. De platenwarmtewisselaar is met name beperkt in de toelaatbare werkdruk. Drukken boven ongeveer 6 bar zijn te hoog voor dit type, terwijl juist bij processen waarin lange opwarm- en afkoeltrajecten opgenomen zijn, deze grens snel bereikt wordt.

 

Betere warmte-uitwisseling dan spiraalvormige- en buizenwarmtewisselaar door ontbreken tunneleffecten

De toepasbaarheidsgrenzen van de buizenwarmtewisselaar liggen vooral bij het afkoelen van viskeuze procesmedia, waar - als gevolg van de door productaangroei optredende tunneleffecten - een isolerende laag van product aan de wand ontstaat, die de warmteoverdracht ernstig kan belemmeren. Daarnaast kan de achterblijvende isolerende productlaag een negatief effect hebben op de kwaliteit van het eindproduct. De spiraalvormige warmtewisselaar vertoont in dit toepassingsgebied problemen die vergelijkbaar zijn met de buizenwarmtewisselaar. De statische menger warmtewisselaar heeft ten opzichte van boven beschreven warmtewisselaars het grote voordeel dat de temperatuurverschillen over de dwarsdoorsnede van het stromingsoppervlak verkleind worden, waardoor geen isolerende productlaag ontstaat en het type goed inzetbaar is voor warmte-uitwisseling bij hoog viskeuze procesmedia.

 

Meer informatie toepassingsgebieden van statische menger warmtewisselaar

Verdere toepassingsgebieden van de statische menger warmtewisselaar vindt u in onze case studies datasheets en onder het menu-item industrieën.